dinsdag 16 juli 2019

LAAT HET AVONTUUR BEGINNEN!


LAAT HET AVONTUUR BEGINNEN!


De mens is van nature een ontdekkingsreiziger en een gelukzoeker, die erop uit is om van alles te beleven. Je wordt aangetrokken door het onbekende en als je eenmaal de smaak te pakken hebt gekregen, ben je onstuitbaar. Vandaar de doorlopende traditie van verre reizen, waar menigeen niet van terugkeerde. Het is spannend! Je bent je ervan bewust, dat de tijd dringt, want het is natuurlijk veel moeilijker om op gevorderde leeftijd een echte avonturier te zijn. Daarom wil je alles meegemaakt hebben, zolang het nog kan.

De mens is een avonturier in hart en nieren. Je bent voortdurend op zoek naar een partner, naar een dak boven je hoofd, naar geborgenheid van een gezin en naar relatieve zekerheid voor je oude dag. Slechts weinigen kunnen dat als eenling ('loner' 'Einzelgaenger') bolwerken. Eenzaam, maar niet alleen is voor de meesten een weinig veelbelovend vooruitzicht, waardoor je steeds erop uit moet gaan, het avontuur tegemoet.

Een hele beruchte en amoureuze avonturier was Giacomo Casanova in het 18de eeuwse Venetie. Hij heeft nooit de duistere kanten van de mens geschuwd en wekte daarmee waarschijnlijk bij zijn tijdgenoten veel jaloezie op. Zijn leven was echter allesbehalve benijdenswaardig! Hij kwam uit een chaotisch nest, wat weer eens bewijst, dat je achtergrond vaak bepalend is voor de rest van je leven. 

Als je je in een nieuw avontuur stort, mag het aan een gedegen voorbereiding niet ontbreken. Bezint eer ge begint! Eerst denken, dan doen. Bedenk, wat de gevolgen kunnen zijn van een radicale ommezwaai in je leven. Misschien heb je weinig keus. Je hebt je eigen leven vaak niet in eigen hand. In dat geval moet je erop vertrouwen, dat het meezit. Iedereen verdient een zekere mate van geluk!


DIEDERIK SCHMULL       17 Juli, 2019         Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.


maandag 15 juli 2019

GELUKKIG ZIJN


GELUKKIG ZIJN

Misschien ben je al tamelijk gelukkig. Gefeliciteerd! Want dan trek je andere gelukkige mensen naar je toe. Als je ontevreden en ongelukkig bent, dan stoot je inderdaad mensen af. Mensen met problemen worden nu eenmaal vaak ontweken. Iedereen heeft problemen, behalve degenen, die al van ons zijn heengegaan. Hopelijk rusten zij in vrede. Zolang je maar rustig blijft en de problemen aanpakt, dan laat je zien, dat je gelukkig nog springlevend bent!

Een voorstelling maken, een visualisering, van een gelukkig leven, is natuurlijk veel gemakkelijker dan om de daad bij het woord voegen. Maar het is een noodzakelijke voorbereiding op de gewenste toekomst. Bewust of onbewust dagdromen brengt je op nieuwe ideeen. Goed voor je creativiteit! Doordat je net doet alsof je je toekomst tevoorschijn tovert, krijg je dat gevoel van 'op weg te zijn' en dat niets je meer kan tegenhouden.

Gelukkig zijn betekent vaak ook gezond zijn. Veel mensen zouden er alles voor geven om weer eens helemaal gezond te zijn. Gezonde mensen zorgen goed voor zichzelf. Eten, drinken, bewegen en slapen heb je meestal zelf in de hand. Alles met mate, zonder te overdrijven. Natuurlijk heb je wel eens een dip, maar discipline is noodzakelijk en verslaving is uit den boze.
Daarom moet je af en toe heel erg streng zijn voor jezelf en desnoods vragen om bijstand van deskundigen, anders staat je geluk op het spel. Je hebt recht op geluk. Er is niets ernstigers dan een stuurloos leven zonder uitzicht op echt geluk.


DIEDERIK SCHMULL       15 Juli, 2019      Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

EENVOUD


EENVOUD

Als iets goed is, is het nooit ingewikkeld. Als iets ingewikkeld is, dan zal je het moeilijk kunnen snappen. Dan kom je in een doolhof terecht en het kost je enorm veel inspannning om daaruit te ontsnappen. Teveel poespas en praal kunnen leiden tot afgunst en een heel onrustig leven. Tijden zijn veranderd, waardoor vermogens- en inkomensongelijkheid hete hangijzers zijn geworden. Wil je echt het doelwit worden van de wanhopige hordes mensen, die als het ware met hooivorken degene achterna zit, die toevallig wat bezit?

Eenvoud siert. Dat betekent dus een achterlijke auto rijden, een spotgoedkoop horloge dragen en een onbeduidend mobieltje meenemen. Een duur huis moet voorzien zijn van de meest recente veiligheidssnufjes. Het bij zich hebben en in huis hebben van echte juwelen en edele metalen brengen je persoonlijke veiligheid alleen maar in gevaar. Het is het niet waard! Niets is op den duur geheim te houden. Wees daarom altijd voorbereid op verrassingen, als je iets te verliezen hebt.

Internationale spreiding van je bezit is nu ook meer dan ooit geboden met in achtneming van de aldaar heersende belastingwetgeving over met name nalatenschap. In de volgende wereldrecessie/depressie wordt het 'ieder voor zich' en is het vrije verkeer van kapitaal,  personen, goederen en diensten niet meer vanzelfsprekend.  Vergeet ook niet, dat vele ondemocratische landen moeten worden gemeden. Dat zijn vaak landen, waar de staat 'alles' is en de mens 'niets'. Miljoenen verblijven daar al, tegen hun wil, voor onbepaalde tijd, in 'heropvoedingskampen'. Laat je niet om de tuin leiden. Wegwezen, zolang het nog kan!


DIEDERIK SCHMULL        15 Juli, 2019          Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.


dinsdag 3 januari 2017

ZIT HET IN JE BLOED?


ZIT HET IN JE BLOED?Iedereen beleeft wel eens een aha-moment, waarop er opeens een ‘lampje’ gaat branden van ‘echte’ verandering in je leven. Er ontstaat een diep besef van een mogelijk blijvend omslagpunt. Je bent opgetogen en je voelt je als herboren. Het is alsof je gewaar wordt, dat je, voor de rest van je leven, niets liever wil doen dan dit. Tot dan toe, scheen je leven, als het ware, een aanloop naar dat moment. Je ontdekt, dat het in je bloed zit en dat er geen beperkingen zijn om je schijnbare levensbestemming te vervullen. Je bent totaal in de wolken.

Je voelt je geroepen om op deze weg door te gaan en je te ontwikkelen tot een doorgewinterde deskundige. Eventuele frustrerende obstakels zie je niet als onoverkomelijk. Je gelooft in jezelf, wat een voorwaarde is om de twijfels van anderen te overwinnen. Deze zelfverzekerdheid geeft vrij baan aan prestaties, die veel hoger zullen blijken dan ooit verwacht. Je deinst niet terug voor een tijdelijke impasse. Je voelt immers, dat je, bij wijze van spreken, geboren bent om dit waar te maken, omdat het in je bloed zit.


Het doel van je leven is uit te vinden, waarin je kan uitblinken en dan volgt buitenzinnig geluk. Je bestijgt de steile berg en zal niet rusten, voordat de top daarvan is bereikt. Als je de top van die berg eenmaal gehaald hebt, dan wordt dat de zoetste herinnering voor de rest van je leven. Naarmate je ouder wordt, moet het ophalen van kostbare herinneringen gezien worden als een goudmijn, waar je, voor de rest van je leven, op kan teren.


Je rotsvaste geloof in een bepaalde zaak en je vurige verlangen om daarbij betrokken te zijn, zorgen voor je, nog niet eerder ontdekte, doorzettingsvermogen, welke alle tekenen van vermoeidheid op de achtergrond dringt. Als plannen worden omgezet in daadwerkelijke actie, dan ben je pas goed op weg om echt leven in de brouwerij te brengen.


DIEDERIK SCHMULL


3 Januari, 2017
WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

maandag 7 maart 2016

WEINIG WOL


WEINIG WOL


‘Veel geschreeuw en weinig wol’. Dat kwam, omdat de duivel zijn luidruchtige varken scheerde, niet zijn schaap. Dus veel herrie om niets. De les is, dat je je altijd moet afvragen of je ontevredenheid over iets wel de moeite en de tijd waard zijn. Ontevredenheid is de sleutel voor vooruitgang. Maar zoek naar een reden voor ontevredenheid, die groter is dan jezelf. Dan is er kans op een meer dynamische wereld. Pijn, leed en kritiek neem je op de koop toe. Een wereld, die stagneert, is immers erg saai. In een saaie wereld zou het kunnen zijn, dat je ondeugden welig tieren en daarvoor ben je niet op de wereld gezet.

Wat vind je nu echt boeiend? Waar kijk je elke dag naar  uit? Als je in vuur en vlam staat voor iets of iemand, ben je niet meer te houden. Je zit vol tomeloze energie. Maar je bent pas goed op dreef als je absoluut geen genoegen meer neemt met je huidige situatie. Maak je geen zorgen over je gebrek aan zelfvertrouwen. Dat geloof in eigen kunnen krijgt af en toe een knak, maar dat hoort erbij. Een zeilschip zonder tegenwind komt ook niet vooruit. Kijk liever uit naar de opwinding, die zich van je meester maakt, als je land ziet. Je wordt een ander, beter mens, als de elementen je parten spelen.

Het is juist goed, als je iets van de daken schreeuwt. Misschien ligt het niet helemaal in je aard, maar het is stukken beter dan je gevoelens opkroppen. Dat laatste is een ‘killer’. De voorwaarde voor overleving van een mens, is om te streven naar een positieve kijk op zichzelf. Want anderen merken dat al gauw op. Je positieve uitstraling doet wonderen. De wet van aantrekkingskracht treedt dan in werking. Men wil behoren tot jouw kring, die zich steeds lijkt uit te breiden. Straf jezelf niet met teveel negatieve gedachten. Het belangrijkste devies in je leven is, dat je niet te lang stilstaat bij iets, wat niet lijkt te lukken. Op naar het volgende bedrijf! Probeer ook niet alles te verklaren. Soms mocht het gewoonweg niet zo zijn, om welke reden dan ook. Daarom is het zo belangrijk om een goed instinct te ontwikkelen. Iedereen heeft dat, in meerdere of mindere mate. Je instinct zorgt immers, met de nodige onderbrekingen, voor de juiste partner, de juiste ‘deal’ en de juiste levensweg. Je leven gaat nooit van een leien dakje, gelukkig maar. Anders zou je al gauw op je lauweren kunnen gaan rusten.


Een positieve manier van denken is een voorwaarde voor succes. Die moet je zelf ontwikkelen. Er is helemaal geen wet, dat je terneergeslagen zou moeten zijn, als het tegenzit. Overtuig jezelf ervan, dat het ook anders kan. Besteed desnoods wat aandacht aan de positieve rolmodellen in je omgeving. Of zorg ervoor, dat je elke dag een uitdaging hebt. Een koude douche overkomt iedereen wel eens. Maar iedereen reageert daar verschillend op. Probeer zo’n tegenslag te relativeren en in de juiste context te plaatsen. Of beschouw het als een goed leerproces. In ieder geval worden vreugde en blijdschap des te kostbaarder als de storm eenmaal is uitgeraasd.


DIEDERIK SCHMULL

7 Maart, 2016,
WESTCLIFF-On-SEA, Essex, UK

vrijdag 3 april 2015

STROOP JE MOUWEN OP


STROOP JE MOUWEN OP

Er zijn tijden, dat je niet bij de pakken kan neerzitten. Dat is een luxe, die je je soms absoluut niet kan veroorloven. Want anders strandt het schip. Belangrijk is, dat je gemotiveerd bent om iets te doen. Dan pas gaan alle deuren voor je open. Dus niet eindeloos overleggen als er niets te overleggen valt. Levendige discussies hebben hun plaats, maar verspillen enorme energie. Vergaderen is nodig en nuttig, maar tijd is geld. Soms is er eenvoudigweg geen gelegenheid om het een en ander af te wachten. Je dient flink aan de slag te gaan, want het roer moet om, punt uit. Er moet een doel verwezenlijkt worden.

Misschien is het probleem, dat moet worden aangepakt, nog niet voor iedereen duidelijk. Dat kan een gezamenlijke confrontatie daarvan bemoeilijken. Overeenstemming hierover bereiken, kan echter een slepende kwestie worden. Iemand moet de knoop doorhakken. Iemand moet het voortouw nemen. Die is dan ook meestal degene, die de meeste hartstocht ten toon spreidt om tot actie over te gaan. Degene, die weet, wat hij wil, krijgt meestal vrij baan. Het is, alsof hij, zolang het goed gaat, over water kan lopen.

Een diplomatieke benadering om de vrede te bewaren is natuurlijk ideaal, maar zo zit de wereld vaak niet altijd in elkaar. Het is daarbuiten een chaotische jungle. Zeil niet om het probleem heen. Pak de koe bij de horens. Het doel is te allen tijde om een droom te verwezenlijken, niet om per se een bepaalde beloning in de wacht te slepen. Die beloning zoekt jou later vanzelf wel op!

Om een team te vormen, dat dezelfde richting oproeit, is een kunst op zich. Soms kunnen teamleden onverwacht roet in het eten gooien. Laat zoiets nooit te lang voortsudderen, want dat doet het team , als geheel, geen goed. Blijf het oog gericht houden op het uiteindelijke doel, dat moet worden nagestreefd. Maak een actieplan met concrete afspraken en laat dat je richtsnoer zijn. Er is voortdurend een verleiding om daarvan af te wijken, maar geef, in het algemeen, niet daaraan toe. Redelijke onbuigzaamheid en onkreukbaarheid kunnen je een heel eind op weg helpen. De meesten raken vaak de kluts kwijt, door altijd maar met de wind mee te waaien. Flexibiliteit is zeker niet altijd een deugd. De cultuur van ‘laten we het gezellig houden’, kan het uiteindelijke doel noodlottig worden.


Is het werkelijk wel zo verstandig om zich te storten in de arena, vol met briesende stieren? De meesten doen er goed aan, om niet teveel op de voorgrond te treden, als dat enigszins mogelijk is. In de schijnwerpers staan, brengt een duchtig verlies aan onverstoord prive-leven met zich mee. Waar is dat nou goed voor? Maar er zijn nu eenmaal situaties in het leven, waarbij je niet ontkomt aan het nemen van ondenkbare maatregelen. Het is d’r op of d’r onder! De sleutelvraag, die je je moet stellen is: als ik mij ‘gedeisd’ houd, loop ik dan nog meer risico?

DIEDERIK SCHMULL


3 April, 2015

WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

=

donderdag 26 februari 2015

DE TRIOMF VAN JE IJZEREN WIL


DE TRIOMF VAN JE IJZEREN WIL

Vastberadenheid, niet begaafdheid, niet opleiding, niet afkomst, is de sleutel tot succes. Maar wat is toch de drijvende kracht achter je ijzeren wil? Zodra je je eigen gang kan gaan! Je bent, net zoals de 7 miljard van je medemensen, volledig uniek, niemand is zoals jij, en je hebt dus eigenlijk van niemandal enige concurrentie. Jij hebt bepaalde eigenschappen, waardoor anderen je bewonderen en steeds weer om je advies vragen. Het kan zijn, dat je hen geld bespaart of dat je bekend staat als vriendelijk, snel en efficient. Het is niet de wereld rondbazuinen, hoe geweldig je wel bent. Het is juist het opbouwen van je goede naam binnen een kleine gemeenschap, wat zich dan als een lopend vuurtje verspreidt. Je staat ervan versteld, hoe gemakkelijk het je af gaat en dat je er misschien nog goed voor betaald wordt ook. De wet van aantrekkingskracht treedt bijna vanzelf in werking, als je je concentreert op datgene, waar je hartstocht ligt.Ga dus bij jezelf te rade, waar je het meest warm voor loopt. Sommigen weten dat al heel vroeg in het leven, terwijl anderen wat meer tijd nodig hebben. Geeft niets! Je leven bestaat uit verschillende stadia, die je nu eenmaal moet doorlopen. Als je maar voortdurend in je achterhoofd houdt, hoe jij jouw eigen toekomst voorstelt. Want dan is je leven een voorbereiding op je uiteindelijke bestemming, waardoor je niet anders dan dolgelukkig kan worden. De ontdekking van en de reis naar je Ware Zelf zullen je steeds enthousiaster maken. Je blijft glimlachen en je blijft je handen dichtknijpen.

Natuurlijk moet je je leven af en toe een flinke draai geven. Als je het gevoel hebt met de verkeerde dingen bezig te zijn (‘verkeerd voor jou’) of met slechte mensen om te gaan (‘slecht voor jou’), dan is een radicale ingreep, te zijner tijd, noodzakelijk. Je neemt er niet langer genoegen mee. Het moet afgelopen zijn, want je Ware Zelf dicteert een verandering van koers. Kom niet te lang vast te zitten in een ongewenste situatie! Soms is daar een ijzeren wil voor nodig. Je redding is je eigen voorstellingsvermogen van hoe jouw situatie er dan wel uit zou moeten zien. Want de rest is eigenlijk zo klaar als een klontje. Je werkt er naar toe en je doet net alsof je je doel al bereikt hebt. Je kan nu alle psychische spanning laten varen, omdat je ervan verzekerd bent, dat het allemaal wel goed komt.


Er is niets mis mee om op een gegeven moment er ronduit voor uit te komen, hoe goed je wel bent. Deins er niet voor terug om soms in het middelpunt van de belangstelling te staan. Die uitdaging vereist wel een bepaalde, welbedachte aanpak, want eenmaal in de schijnwerpers, houdt ook in, een mogelijke kans op vlijmscherpe kritiek, vooral van de kant van de ‘sociale media’. Velen zullen daarom toch besluiten om achter de schermen te blijven opereren. Dat sluit niet uit, dat anderen meedoen, wat ook de nodige voldoening moet kunnen geven. Je leven is zoveel prettiger als je dat kan delen met je medemensen.


DIEDERIK SCHMULL


26 Februari, 2015

WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

=